First records of spring migrants 2020

In this section the first migrating bird records of 2020 are summarized. If you have observed some birds from the list below, please report or write to info@birdinglatvia.lv. At least the first three to five records will be published here. Additional records are registered for early migrant species* from N and E Latvia, where first migrants arrive later.

Northern and Eastern Latvia - former Aluksne, Balvi, Cesu, Daugavpils, Gulbene, Jekabpils, Kraslava, Ludza, Madonaa, Preilu, Rezekne, Valmiera and Valka districts.

*Early migrant species - all Geese species (Anser sp. and Branta sp.), Ducks (Anas sp. and Aythya sp.), Eurasian Bittern (Botaurus stellaris), Great Egret (Ardea alba), Crane (Grus grus), Lapwing (Vanellus vanellus), Golden Plover (Pluvialis apricaria), Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula), Stock Dove (Columba oenas), Wood Pigeon (Columba palumbus), Skylark (Alauda arvensis), Woodlark (Lullula arborea) and few others.

22-Feb - with a red date earliest known species spring record ever.
X - No further records will be be published because of high number of reports from W Latvia, showing that the main mass of birds has already reached W Latvia.
X - No further records will be be published because of high number of reports, showing that the main mass of birds has already reached Latvia.
Papildināts / Last update 04.06.2020. plkst. / at 11:23:35
Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
Tikai no N un E Latvijas/N & E Latvia only: 03-Mar, 28 migrācijā pie Daugavpils (A.Erts); 04-Mar, >120 (trīs baru kopsumma) migrācijā uz NE Rusinovā, Līvanu n. (N.Kalpišs).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
24-Feb, >30 "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 25-Feb, >70 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 29-Feb, >1000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Mar, 3 kopā ar 24 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) pārlido uz W pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime), 6 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 15-Mar, >10 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
07-Feb, >800 Nīcas laukos, >1500 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 14-Feb, >4000 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 104 kopā ar 41 baltpieres zosi (Anser albifrons) uz N pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers); 24-Feb >300 "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 25-Feb, >12 000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 26-Feb, 16 migrācijā Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mar, 45 kopā ar 3 baltpieres zosīm (Anser albifrons) migrācijā uz E Loka ielā, Cēsis (S.Laime); 02-Mar, 24 kopā ar 3 taigas sējas zosīm (Anser fabalis) pārlido uz W pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime); 15-Mar, >20 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
19-Mar, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts); 20-Mar, 1 pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis); 21-Mar, 1 kopā ar ~350 Anser sp. zosīm Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs), 1 Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 1 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs), cits īptnis kā 21.03.2020. (I.Deņisovs), 1 zirgu ganībās pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
20-Jan, 3 kopā ar 118 meža zosīm (Anser anser) uz lauka Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers); 14-Feb ~20 kopā ar tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 18-Feb, 22 migrācijā uz NNE Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 19-Feb, 41 kopā ar 104 Tundra sējas zosīm (Anser serrirostris) uz N pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers); 25-Feb, >1000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 26-Feb, 12 migrācijā Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mar, 3 kopā ar 45 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) migrācijā uz E Loka ielā, Cēsis (S.Laime); 05-Mar, ~15 Ošupes pagastā, Madonas n. (D.Vasiļevskis); 06-Mar, ~100 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Rikavas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 15-Mar, >1500 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Meža zoss
(Anser anser)
20-Jan, 118 kopā ar 3 baltpieres zosīm (Anser albifrons) uz lauka Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (I.Mednis, K.Millers); 11-Feb, 2 + 2 Gātes apkārtnē, Babītes n. (K.Millers); 14-Feb, 160 (piecu baru kopsumma) Bārtas polderī pie Skatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 1 kopā ar 78 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 20-Feb, 12 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Barkavas pagastā, Madonas n. (D. & D.Vasiļevski).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
29-Mar, 1 kopā ar ~1500 Anser sp Kalnagala apkārtnē pie Meirānu kanāla, Madonas n. (A.Klepers); 25-Apr, 1 lokāli pļavā pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.).X
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
06-Mar, 4+1 Nīcas laukos kopā ar citām Anser sp zosīm, Nīcas n. (I.Brediks); 14-Mar, 1 kopā ar 350 Anser sp zosīm Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 16-Mar, 5 kopā ar 1000 Anser sp zosīm Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 19-Mar, 30 pie Annām, Babītes n. (E. & V. Smislovi); 20-Mar, >170 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 21-Mar, >100 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 24-Mar, >50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
14-Feb, 21 Bārtas polderī pie Skatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Mar, 8 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Vīgulis); 21-Mar, 17 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks); 28-Mar, 2 Engures ezerā pie Krievragciema, Mērsraga n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 29-Mar, 2 kopā ar Anser sp un baltvaigu zosīm (Branta lecopsis) Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
15-Feb, 4 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Slampes apkārtnē, Tukuma n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 6 kopā ar 816 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) pie "Sedleniekiem", Dobeles n. (K.Millers); 01-Mar, 4 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Bernāns).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 24-Mar, 10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 27-Mar, 3 Skangaļu apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime, G.Grandāns).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
17-Jan, 6 (2 ad & 4 2cy) Kazdangas apkārtnē, Kuldīgas n. (V.Farnasts). Gredzenoti ar krāsainajiem kakla gredzeniem & 01.01.2020. novēroti Vācijā; 07-Feb, >800 dažādās vietās SW Kurzemē (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 08-Feb, 28 uz lauka pie Vecates, Burtnieku n. (J.Ukass); 12-Feb, 4 migrācijā Burtnieku ezera virzienā Dikļu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards); 13-Feb, 19 uz kukurūzas lauka Arones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
12-Feb, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (V.Ādamsons, G.Saulītis); 20-Feb, 1 T Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 2TT šajā pašā vietā 25-Feb un 3 TT 29-Feb (I.Deņisovs); 04-Mar, 4 Liepājas ezerā pie Dienvidu nocietinājumiem, Liepāja (K.Šterna).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 28-Feb, 7 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 06-Mar, 18TT + 18MM Ezerkrastā pie putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 17-Mar, 4 (2TT un 2 MM) barojas lokāli ar citām pīlēm Burtnieka ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers), T & M Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 19-Mar, ap 10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 25-Feb, 12 (8TT & 4MM) uz NE Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 28-Feb, 10 virs Liepājas ezera pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (I.Grīnerte, K.Millers); 02-Mar, 1 T Preiļu pils dīķos, Preiļi (A.Čeirāns); 04-Mar, 5 migrācijā uz N gar Liepājas ostas N molu, Liepāja (S.Laime); 05-Mar, 48 (20+4+24) migrācijā uz N gar Liepajas ostas S molu, Liepāja (S.Laime); 06-Mar, >50 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 17-Mar, 12 lokāli ar citām pīlēm Ēķinupes pārplūdumā pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers), 3 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 19-Mar, ap 100 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Platknābis
(Anas clypeata)
03-Apr, 2 TT & 2 MM pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs); 05-Apr, >10 Liepājas ezerā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 09-Apr, >10 Burntieka ezerā pie Silzemniekiem, Burtnieku n. (J.Ukass); 10-Apr, 1 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers, M. & V.Jaunzemi); 13-Apr, 2 (T & M) Lauciņu karjerā, Cēsis (S.Laime).X
Garkaklis
(Anas acuta)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 05-Mar, 3 (1 T, 2 MM) migrācijā uz N gar Liepājas ostas S molu, Liepāja (S.Laime); 06-Mar, 2TT + 2MM Ezerkrastā pie torņa, Liepāja (I.Brediks); 17-Mar, 1 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 19-Mar, ap 50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts), 2 TT & 2 MM Atašienes pagastā, Krustpils n. (D. & D.Vasiļevski).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
19-Mar, 12 (7 TT & 5 MM) Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 20-Mar, 2 pie Brunkas, Bauskas n. (E.Laucis), 3 TT & 1 M Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 05-Mar, 12 (3+9) migrācijā uz N gar Liepājas ostas S molu, Liepāja (S.Laime); 17-Mar, 12 lokāli ar citām pīlēm Burtnieka ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers); 19-Mar, <50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 08-Feb, 1100 TT Babītes ezera centrālajā daļā, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 03-Mar, 5 Daugavā pie Daugavpils (A.Erts); 06-Mar, ~20 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 19-Mar, 40 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland: 29-Mar, ~60 putni izklaidus gar Lubāna ezera NW malu, Madonas n. (A.Klepers); 05-Apr, 5 (2 TT & 3 MM) lokāli Ungura ezerā, Pārgaujas n. (A.Klepers).X
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
28-Mar, 1 T Mērsraga ostā, Mērsrags (I.Brediks); 05-Apr, 2 (T + M) uz NW Pekragā, Mērsrags (I.Brediks); 11-Apr, 2 TT (1+1) uz NW Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks).X
Paipala
(Coturnix coturnix)
20-Mai, 1 balss naktī migrācijā Kārniņu apkārtnē, Jelgavas n. (K.Millers); 22-Mai, 3 vokalizē Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers); 29-Mai, 1 vokalizē ziemāju laukā Daukstu pagastā, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
04-Apr, 2 Rīgas jūras līcī pie Ķesterciema, Engures n. (M.Riherts); 13-Apr, 2 Vaičaku dīķī, Pārgaujas n. (A.Klepers).
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
15-Mar, 2 Iecavas karjera dīķī, Iecavas n. (E.Laucis); 17-Mar, 2 Kaņiera ezerā pie laivu bāzes, Engures n. (I.Deņisovs); 22-Mar, 1 Lieknas II dīķī Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 28-Mar, 1 Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
27-Mai, 2 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers, J.Ukass).
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
10-Mar, 1 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts); 27-Mar, 1 ligzdā Siguldas apkārtnē, Siguldas n. (ligzdas tiešraides informācija); 28-Mar, 1 pārlido Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (G. & A.Pērkoni); 29-Mar, 1 lidojumā pie dabas lieguma "Ukru gārša" robežas, Auces n. (A.Ģērmanis); 1 Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis), 30-Mar, 1 uz NNW Siladzirnavu apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
11-Mar,  1 ligzdā Aknīstes apkārtnē, Aknīstes n. (E.Boikova); 13-Mar, 1 Vaiņodē (D.Grietēns), 1 migrācijā uz N Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 14-Mar, 1 ligzdā Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis); 16-Mar, 1 Miegupītes augštecē, Priekuļu n. (A.Klepers); 17-Mar, 2 Turlavas apkārtnē, Kuldīgas n. (A.Ozoliņš), 2 Kubulos, Balvu n. (V.Zeltkalne); 18-Mar, 1 Lazdukalna apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 1 Dunikas pagastā, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 2 Bikstu apkārtnē, Dobeles n. (M.Jaunzemis).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos visi vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 27-Feb, 6 migrācijā uz NE Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 29-Feb, 5 migrācijā uz E Loka ielā, Cēsis (S. Laime); 05-Mar, 1 Daugavā, Daugavpils (A.Erts).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
Riesta balss: 25-Jan, 1 neaktīvi un īslaicīgi vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 08-Feb, 1 3x izdod riesta balsi Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 20-Feb, 1 īslaicīgi vokalizē Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 26-Feb, migrācijas saucieni 21:47 Loka ielā, Cēsis (S.Laime); 04-Mar, 3 intensīvi vokalizē Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, migrācijas saucieni Barkavas pagastā, Madonas n. (G.Grandāns), 1 vokalizē Liepājas ezerā, Liepāja (I.Brediks); 08-Mar, 1 vokalizē Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
12-Mai, 1 T Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns, A.Erts); 26-Mai, 2 Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers, J.Ukass).
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
Tikai E Latvijas >5, izslēdzot ziemotāju iespēju/E Latvia only >5, excluding wintering birds: 06-Mar, 9 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 15-Mar, 6 Burtnieka ezera laivu kanālā, Burtnieku n. (J.Ukass); 16-Mar, 3 Viļakas ezera dienvidu galā, Viļaka (V.Bukšs).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
05-Apr, 1 migrācijā Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 08-Apr, 1 Nagļu pagastā, Rēzeknes n. (D. & D.Vasiļevski); 09-Apr, divi pāri apdzīvotās ligzdās Varnaviču apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns); 11-Apr, 1 migrācijā uz N Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 12-Apr, 1 uz N Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 13-Apr, 1 migrācijā uz N Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 1 barojas Ungura ezerā, Pārgaujas n. (S.Laime).X
Ķīķis
(Pernis apivorus)
09-Mai, 1 Basu apkārtnē, Kuldīgas n. (P.Daknis, M.Strazds); 23-Mai, 1 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks u.c.), 1 Liepas apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime u.c.); 25-Mai, <5 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns u.c.).X
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
01-Mar, 1 Popes apkārtnē, Ventspils n. (K.Bernāns); 19-Mar, 1 migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 29-Mar, 2 migrācijā uz N Vecpūņu apkārtnē,Talsu n. (N.Zeidaks); 12-Apr, 1 pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks).X
Melnā klija
(Milvus migrans)
11-Apr, 1 uz W Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers); 12-Apr, 1 uz WNW virs Siladzirnavu ezera, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 13-Apr, 1 pie Daibes CSA poligona, Pārgaujas n. (A.Klepers).X
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
14-Mar, 1 T Mārupes n. (I.Pommere); 27-Mar, 1 M Sadus nomalē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 28-Mar, 1 M  Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 Smārdes purvā, Engures n. (E.Smislovs, A.Kuročkins); 29-Mar, 1 T Tabores apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 M Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 M Pļavās, Talsu n. (E.Smislovs, A.Kuročkins).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
05-Mar, 1 ad T Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 07-Apr, 1 M migrācijā uz N Jaungulbenes apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 09-Apr, 1 M migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime).X
Stepes lija
(Circus macrourus)
15-Apr, 2 (T & M) Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 19-Apr, 1 T Nidā, Rucavas n. (I.Brediks); 28-Apr, 1 M/2cy migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.).X
Pļavu lija
(Circus pygargus)
24-Apr, 1 T Džūkstes pagasta, Tukuma n. (A.Klepers, S.Laime), 1 M 2cy Rīvas apkārtnē, Pāvilostas n. (A.Klepers u.c.); 25-Apr, 1 T Rīvas apkārtnē, Pāvilostas n. (K.Bernāns, G.Bernāns); 28-Apr, 1 migrācijā Kolks ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 30-Apr, 1 M Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
08-Apr, 3 Meļļu apkārtnē, Vecpiebalgas n. (S.Laime); 10-Apr, 2 Kalna pagastā, Līvānu n. (A.Pērkons), 1 Rudzātos, Līvānu n. (N.Zeidaks), 1 uz N Liezēres pagastā, Madonas n. (U.Ļoļāns); 11-Apr, 1 Cirstēs, Dundagas n. (I.Brediks), 2 Alitēnu apkārtnē, Vecpiebalgas n. (A.Klepers), 1 Lazdukalna apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns), 1 Aglonas stacijas apkārtnē, Aglonas n. (G.Grandāns), 1 Astašovas apkārtnē, Dagdas n. (G.Grandāns).X
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
04-Mar, 1 Bauskas nomalē uz staba, Bauska (E.Laucis); 07-Mar, 1 barojas Inciemā, Krimuldas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 11-Apr, 1 uz NW, 1 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Brediks).X
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
03-Jun, 1 ad T pie Pulkveža Brieža ielas, Rīga (K.Funts).
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
25-Apr, 1 Pulkarnē, Ķekavas n. (M.Stūrītis); 28-Apr, 1 migrācijā Kolks ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 01-Mai, 1 Liezēres pagastā, Madonas n. (U.Ļoļāns).X
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
24-Apr, 1 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers, S.Laime); 04-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers); 07-Mai, 1 ad Ezermuižas apkārtnē, Dundagas n. (V.Smislovs).X
Grieze
(Crex crex)
30-Apr, 1 vokalizē Aizraķē, Nīcas n. (P.Daknis, Z.Zvirbule); 04-Mai, 1 izcelta pie Sedas upes Jērcēnu pagastā, Strenču n. (K.Millers), 1 vokalizē Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 vokalizē Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte).X
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
08-Mar, 3 īpatņu balsis Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 06-Apr, nakts migrācijas balss Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers); 07-Apr, 1 migrācijā Kaplavas apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
30-Apr, 1 vokalizē Kvāpānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Ormanītis
(Porzana porzana)
01-Mai, 1 vokalizē Doles salā, Salaspils n. (M.Stūrītis); 05-Mai, 4 vokalizē Ģipkas-Pūrciema lankā, Rojas n. (A.Klepers); 07-Mai, 1 vokalizē Iecavas palienē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Dzērve
(Grus grus)
20-Jan, 6 Rencēnu pagastā, Burtnieku n. (I.Lāce); 04-Feb, 3 Durbes n. (S.Kalniņa); 05-Feb, 2 uz lauka pie Basiem, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 14-Feb, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 2 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), balsis Pāvilostas apkārtnē, Pāvilostas n. (G.Grandāns); 16-Feb, 1 pļavās pie Sūru ielas, Kuldīga (I.Grīniņa).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 18-Feb, 1 pārlido Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 21-Feb, 1 dzirdēta Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis); 2 Cūkinē, Viļakas n. (V.Bukšs); 22-Feb, 1 barojas uz lauka pie Zeltalejām, Gulbenes n. (B.Pušpure); 02-Mar, 1 migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime), 1 Atašienes apkārtnē, Krustpils n. (G.Grandāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
02-Feb, 1 pie Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (K.Auziņš); 09-Feb, 2 migrācijā pie Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis); 10-Feb, 1 Katlakalnā, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 18-Feb, vairākas pie Valles, Vecumnieku n. (Dz. Ezernieks), ~30 uz lauka Kalngales laukos, Ādažu n. (I.Brediks); 19-Feb, 6 uz N pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers), vismaz 2 Brāslavā, Viļakas n. (V.Bukšs); 21-Feb, 4 migrācijā pie Mežgales, Jēkabpils n. (A.Pērkons). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 27-Feb, 10 + 1 migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 02-Mar, 17 uz lauka pie peļķes Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure), 14 (1+10+3) migrācijā uz NE Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 8 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
25-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns); 05-Mai, 2 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (A.Klepers); 10-Mai, 1 Mērsraga piekrastē, Mērsrags (G.Grandāns, A.Erts).X
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
28-Feb, aptuveni 200 (120+50+30) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 09-Apr, 6 migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 17-Apr, 50 Priekuļu pagastā, Priekuļu n. (S.Laime, G.Grandāns); 24-Apr, 21 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (A.Klepers, S.Laime).X
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
08-Mar, 1 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 15-Mar, 3 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (E. & V.Smislovi); 16-Mar, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 20-Mar, 2 Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 1 Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
08-Apr, 1 posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs); 09-Apr, 1 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 11-Apr, 1 Bērzkroga apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers); 12-Apr, 2 Mērsraga ostā, Mērsrags (I.Brediks); 13-Apr, 1 Raiskuma apkārtnē, Pārgaujas n. (A.Klepers).X
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
16-Mar, 1 pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 uz Ķeguma HES, Ķeguma n. (K.Bernāns u.c.), 1 Bērzciema liedagā, Engures n. (M.Riherts); 01-Apr, 1 pārlido Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 04-Apr, 1 Daugavā pie Krāslavas, Krāslava (G.Grandāns).X
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
28-Apr, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (M.Stūrītis); 10-Mai, 4 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks); 18-Mai, 1 uz NE Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
19-Apr, 2 Saukas ezera SE krastā, Viesītes n. (K.Funts); 13-Apr, 2 Gaujas krastā pie Ādažiem, Ādažu n. (P.Daknis, Z.Zvirbule); 23-Apr, 1 nakts migrācijā Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 25-Apr, 4 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks), 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Bernāns, G.Bernāns, G.Grandāns).X
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
19-Mar, 1 pārlido Glūdas apkārtnē, Ozolnieku n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 zemā lidojumā gar Gauju uz Z pie Liepas ieža, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 Smārdes purvā, Tukuma n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins), 1 Šlokenbekas kapu apkārtnē, Engures n. (E. & V. Smislovi); 29-Mar, 1 Balticas apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
10-Apr, 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis); 18-Apr, 3 Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E.Smislovs, A.Kuročkins); 25-Apr, 1 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks), 6 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns).X
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
10-Apr, 1 pie peļķes Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 11-Apr, 1 pie peļķes Dervanišķu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns), 12-Apr, 1 pie peļķes Barkavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)

30-Apr, 1 Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 01-Mai, 1 pie peļķes Dervanišķu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns).X

Purva tilbīte
(Tringa glareola)
10-Apr, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis), 2 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (I.Brediks); 22-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts); 25-Apr, 6 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns).X
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
28-Mar, 3 Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (K.Bernāns u.c.); 31-Mar, 1 Atašienes pagastā, Krustpils n. (D. & D.Vasiļevski); 05-Apr, 5 (2+3) Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Brediks), 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina).X
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
20-Apr, 1 Priekuļu pagastā, Priekuļu n. (G.Grandāns, S.Laime); 20-Apr, 1 pārlido ar saucieniem Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis); 25-Apr, 2 + 17 + 13 migrācijā jūrā pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.), <10 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns).X
Kuitala
(Numenius arquata)
01-Apr, dzirdēta balss Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 10-Apr, 47 + 33 migrācijā uz N virs Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (K.Millers, I.Grīnerte), balss Ainažos, Salacgrīvas n. (I.Brediks), 2 barojas Jaunbimberu apkārtnē, Kocēnu n. (A.Meinards).X
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
05-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 10-Apr, 2 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis); 12-Apr, 6 Murmastienes apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
25-Apr, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns); 26-Apr, 2 migrācijā gar Ventspils ostas S molu, Ventspils (E.Smislovs); 24-Mai, 350-400 migrācijā Mērsragā, Mērsraga n. (I.Brediks u.c.). Nedaudz vēlāk līdzīgs bars kopā ar ap 200 parastajiem šņibīšiem (Calidris alpina) virs Engures ezera, droši vien tas pats.X
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
08-Mai, 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Erts); 11-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 18-Mai, 5 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds).X
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
24-Mai, 2 Mērsraga liedagā, Mērsrags (M.Tīrums u.c.).
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)
24-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
03-Mai, 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 15-Mai, 1 pie peļķes Dervanišķu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts); 18-Mai, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds).X
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
13-Apr, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 18-Apr, 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis); 28-Apr, 1 migrācijā Kolks ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 04-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
18-Mai, 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds); 24-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
20-Mai, 2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis); 24-Mai, 5 Mērsraga liedagā, Mērsrags (I.Mārdega u.c.), 2 Bērzciemā, Egures n. (A.Klepers u.c.); 01-Jun, 1 izcelts Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
20-Mar, 1 M barojas Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V. Smislovi); 05-Apr, 3 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 07-Apr, 7 pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs); 09-Apr, 2 TT Vecdaugavā, Rīga (I.Brediks); 10-Apr, 12 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (J.Vīgulis); 17-Apr, 1 uz lauka Peņģu apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers); 18-Apr, 5 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
05-Apr, >2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 09-Apr, 1 izcelta Dukuru apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime); 11-Apr, 1 izcelta Alitēnu apkārtnē, Vecpiebalgas n. (A.Klepers).X
Ķikuts
(Gallinago media)
30-Apr, ap 30 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 04-Mai, 6 vokalizē pie Sedas upes Jērcēnu pagastā, Strenču n. (K.Millers).X
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
19-Mar, 3 izceltas pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 20-Mar, 1 izcelta Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 2 Ēķinupes palienē, Burtnieku n. (A.Klepers), dzirdētas balsis vakara krēslā pie slapjuma tīrumā Gobas apkārtnē, Ķeguma n. (M.Kilups).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
08-Feb, 1 izcelta Dunduru pļavu apkārtnē, Tukuma n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 04-Mar, 1 riesto Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis); 05-Mar, 2-3 riesto Birzgales pagastā, Ķeguma n. (R.Pintāns), 1 izcelta Gruzdovas mežos, Alūksnes n. (R.Kaupuža); 07-Mar, >3 riesto Lielpurvā, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 13-Mar, 2 riesto Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 riesto Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
23-Mai, 1 īslaicīgi Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups); 23-Mai, 1 īslaicīgi Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Kilups); 24-Mai, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs), 1 Bumburkalna apkārtnē, Cēsu n. (M.Platacis); 27-Mai, 3 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers, J.Ukass).X
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
03-Mar, 14 (6 riesta tērpā) Vecmilgrāvī, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, 6 Saldū, Saldus n. (V.Jaunzemis); 09-Mar, 2 migrācijā uz NE Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 11-Mar, >100 Daugavpilī (A.Erts); 17-Mar, ~30 zirgu ganībās pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers), 20 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
25-Mar, 1 pārlido pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 (graellsii/intermedius) Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (I.Deņisovs); 07-Apr, 1 ad virs Gaujas senielejas uz N Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers); 08-Apr, 1 posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs), 1 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (G.Grandāns).X
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
25-Apr, 2 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (K.Bernāns, G.Bernāns); 28-Apr, 3 migrācijā Kolks ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 12-Mai, 1 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns).X
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
05-Apr, >12 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 12-Apr, 6 Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks); 19-Apr, 1 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks).X
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
25-Apr, 1 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks); 01-Mai, 3 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (V.Smislovs); 04-Mai, vairāki virs Šusta ezera, Preiļu n. (A.Čeirāns), >100 Babītes ezerā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks).X
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
06-Mai, 2 Babītes ezarā pie Straupciema, Babītes n. (I.Brediks); 10-Mai, >20 Babītes ezarā pie Straupciema, Babītes n. (G.Grandāns, A.Erts); 12-Mai, >10 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns).X
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
10-Mai, 2 Babītes ezarā pie Straupciema, Babītes n. (G.Grandāns, A.Erts); 12-Mai, 1 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns); 20-Mai, 1 Šusta ezerā, Preiļu n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
08-Apr, 1 posmā Mangaļsala - Vecāķi, Rīga (I.Deņisovs), 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 10-Apr, 3 liedagā pie Randu pļavām, Salacgrīvas n. (I.Brediks), 10 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 12-Apr, 5 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks).X
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
17-Apr, 4 - 6 Ķīpsalā, Rīga (M.Kilups); 25-Apr, ~10 migrācijā jūrā uz N pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.); 26-Apr, 2 Mērsraga piekrastē, Mērsrags (G.Grandāns).X
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
07-Apr, 1 uz NNE Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 09-Apr, 1 uz W gar Mangaļsalas molu, Rīga (I.Brediks): 10-Apr, 1 lokāli Ainažu mola apkārtnē, Salacgrīvas n. (I.Brediks); 11-Apr, 2 lokāli Kolkas ragā, 3 uz Kolkas mola, Dundagas n. (I.Brediks).X
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
26-Apr, 8 (4 tumšās un 4 gaišās) sensā no 06:00 līdz 13:00 migrācijā gar Ventspils ostas S molu, Ventspils (A.Kuročkins, E. & V.Smislovi); 30-Apr, 2 (gaišā morfa) uz N pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 05-Mai, 5 (1 + 1 + 3) migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (A.Klepers).X
Meža balodis
(Columba oenas)
07-Feb, 3 uz N Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 14-Feb, 14 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 2 Sakas apkārtnē, Pāvilostas n., 1 pie Sārnates, Ventspils n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 9 uz W pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers); 02-Mar, 3 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 05-Mar, 2 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 4 pie Klīvēm, Babītes n. (I.Brediks).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
14-Feb, 17 Mazirbes apkārtnē, Dundagas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis); 24-Feb, 1 pie Mušu kalna, Vaiņodes n. (K.Millers); 02-Mar, 2 migrācijā uz NE Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 migrācijā uz E Ogrē (V.Roze).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Mar, 2 "Kaudzīšu" poligona apkārtnē, Gulbenes n. (B.Pušpure), 1 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 03-Mar, 1 pārlido Loka ielā, Cēsis (S.Laime), 04-Mar, 1 Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
04-Mai, 1 pie "Jaundreimaņiem", Alojas n. (A.Meinards); 07-Mai, 2 dzied pie Krivokiem, Līvānu n. (K.Millers); 15-Mai, 2 Ošupes apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Dzeguze
(Cuculus canorus)
21-Apr, 1 lidojumā dabas lieguma "Ukru gārša" tuvumā Ukru pagastā, Auces n. (A.Ģērmanis); 26-Apr, 2 vokalizē Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 vokalizē Sakas grīņu apkārtnē, Pāvilostas n. (P.Daknis).X
Purva pūce
(Asio flammeus)
04-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers).
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
12-Apr, dzirdēti saucieni naktī Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 05-Mai, 1 Melnsila apkārtnē, Rojas n. (A.Klepers); 09-Mai, 1 Niedrāja ezera apkārtnē Launkalnes pagastā, Smiltenes n. (M.Tīrums).X
Svīre
(Apus apus)
07-Mai, 1 Vecmīlgrāvī, Rīga (I.Deņisovs); 10-Mai, 2 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns A.Erts, I.Brediks); 11-Mai, 2 Blomē, Smiltenes n. (M.Tīrums).X
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
24-Mai, 1 Garkalnē, Garkalnes n. (G.Grandāns, A.Erts, S.Laime).X
Pupuķis
(Upupa epops)
14-Apr, 1 Kalnišķos, Nīcas n. (I.Mednis); 15-Apr, 1 Pētersalā, Rīga (A.Arnicāns); 20-Apr, 1 dzied Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks); 25-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Tītiņš
(Jynx torquilla)
12-Apr, 1 starp Skanstes ielu un Ganību dambi, Rīga (A.Arnicāns); 19-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers), 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 21-Apr, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
03-Mai, 1 T Skanstē, Rīga (A.Arnicāns); 04-Mai, 1 T pie Babītes ezera Straupciema apkārtnē, Babītes n. (I.Brediks), 2 TT Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers u.c.); 09-Mai, 1 M Kolkā, Dundagas n. (A.Erts); 13-Mai, 1 T Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs).X
Vālodze
(Oriolus oriolus)
03-Mai, 2 (T & M) Nīcas lauku S galā, Nīcas n. (I.Brediks); 07-Mai, 1 vokalizē Preiļu pils parkā, Preiļi (A.Čeirāns), 1 Kazdangā, Aizputes n. (A.Ozoliņš), 1 vokalizē Malnavas apkārtnē, Kārsavas n. (K.Millers), 1 vokalizē Ukru pagastā dabas lieguma "Ukru gārša" apkārtnē, Auces n. (A.Ģērmanis).X
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) N & E Latvia are published: 27-Feb, 75 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), daži desmiti Viļakas mazdārziņos, Viļaka (V.Bukšs).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
14-Feb, 1 pārlido pie SKatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 1 migrācijā Pāvilostā, Pāvilostas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis); 18-Feb, 1 pārlido Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons); 19-Feb, >10 (gan dzied, gan migrācijā) dažādās vietās Tukuma un Dobeles novados (K.Millers); 20-Feb, >2 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 2 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 26-Feb, 1 migrācijā Daugavpilī (A.Erts); 02-Mar, 1 dzied Rusinovā, Līvanu n. (N.Kalpišs), >11 migrācijā uz NE/E Lauciņu karjera apkārtnē divu stundu laikā, Cēsis (S.Laime), >10 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 05-Mar, vairāki Susāju pagastā, Viļakas n. (V.Bukšs); 06-Mar, >5 Rikavas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
05-Mar, 1 migrācijā uz E Ogrē (V.Roze); 08-Mar, 2 migrācijā Sātiņu dīķos, Saldus n. (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis); 10-Mar, 4 dzied dažādās vietās dabas parkā "Daugavas loki", Krāslavas/Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
 
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
24-Apr, 3 - 4 virs Dārziņu attekas, Salaspils n. (U.Piterāns); 25-Apr, 1 migrācijā uz N pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.).; 30-Apr, <5 virs Lubāna ezera, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
13-Apr, 1 uz S Liepājā (A.Podiņš), 2 virs Daibes dīķa, Pārgaujas n. (A.Klepers); 18-Apr, vairāki desmiti barojas virs Ozolaines dīķa, Bauskas n. (M.Kilups), 2 uz N Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 19-Apr, 1 Vaiņodē (D.Grietēns); 20-Apr, 1 Idus apkārtnē, Mazsalacas n. (A.Meinards); 21-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 Sikšņos, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 23-Apr, 1 Pulkveža Brieža ielā, Rīga (K.Funts); 24-Apr, 3 Lobes apkārtnē, Ogres n. (K.Millers), 3 Preiļos (A.Čeirāns), 1 Rucavas pagastā, Rucavas n. (D.Krīgens), 1 Sausnējas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns); 25-Apr, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
22-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts); 24-Apr, >2 virs Dārziņu attekas, Salaspils n. (U.Piterāns); 25-Apr, >10 Neretā (K.Funts), 4 migrācijā uz N pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks u.c.), 1 + 2 Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Bernāns, G.Bernāns).X
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
24-Mar, 1 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns); 11-Apr, 1 Ķīšezerā pie Sniķera salas, Rīga (I.Deņisovs), <15 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts).X
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
02-Apr, 1 dzied Meža kapos, Rīga (I.Deņisovs); 08-Apr, 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 12-Apr, 1 dzied pie Engures ezera, Engures n. (I.Brediks); 13-Apr, 1 dzied Pumpuros, Jūrmala (E.Lediņš).X
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
22-Apr, 1 dzied Daugavgrīvā, Rīga (G.Graubics); 24-Apr, 1 dzied Lobes apkārtnē, Ogres n. (K.Millers), 1 dzied pie Rāviem, Kandavas n. (N.Zeidaks); 25-Apr, 1 Cēsu lidlauka apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 dzied pie Muižupītes grīvas, Ventspils n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 dzied Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (G.Grandāns); 26-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Velēnā, Gulbenes n. (J.Leja).X
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
28-Mar, 1 dzied Antiņciemā, Engures n. (E.Lediņš, Z.Briķe); 05-Apr, 1 dzied Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks); 07-Apr, 1 dzied Šlapaku apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns), 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 08-Apr, 1 dzied Naujenes apkārtnē, Daugavpils n.; 1 dzied Matulišķu apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
25-Apr, 1 dzied Vecgaiķos, Brocēnu n. (N.Zeidaks); 28-Apr, 3 dzied Siladzirnavu apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns), 1 dzied Ozolmuižas apkārtnē, Alojas n. (A.Meinards), >2 Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 Kolkas ragā, Dundagas n. (I.Bojāre u.c.); 29-Apr, >10 Acones mežā, Salaspils n. (K.Millers).X
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
14-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 dzied Grāpju pussalā, Rīga (M.Tīrums); 15-Mai, 1 dzied Aizkujas apkārtnē, Madonas n. (K.Millers); 21-Mai, 1 dzied Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, Rīga (I.Deņisovs); 22-Mai, 1 dzied Nurmižu apkārtnē, Siguldas n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
01-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 04-Mai, 1 dzied Saukas ezera SE malā, Saukas n. (K.Funts); 06-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Brediks).X
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
01-Mai, >6 dzied Aizraķē, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis), 1 dzied Kalnmuižas dīķī, Ķeguma n. (M.Kilups); 03-Mai, >3 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 lokāli grāvī pie "Ūšiem" Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers); 04-Mai, >20 dzied dažādās vietās pie Sedas upes Jērcēnu pagastā, Strenču n. (K.Millers).X
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
30-Apr, 1 dzied pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 03-Mai, 1 dzied Rojas ostā, Roja (A.Klepers); 04-Mai, 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (U.Kolonovs); 06-Mai, 1 dzied Kalnmuižas dīķī, Ķeguma n. (M.Kilups), 1  dzied Mangaļsalas niedrājā, Rīga (I.Brediks), vairāki dzied Gulbju salas purvā, Pārgaujas n. (G.Grandāns).X
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
14-Mai, 1 dzied Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 15-Mai, 1 dzied Matkulē, Kandavas n. (N.Zeidaks); 20-Mai, 1 dzied Zvejsalā, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
14-Mai, 1 dzied Pētermuižas apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 15-Mai, 1 dzied Īdeņā, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 17-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
19-Apr, 1 dzied Kalnciema karjerā, Jelgavas n. (D.Boiko); 29-Apr, 2 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 30-Apr, >3 dzied Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).X
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
01-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 02-Mai, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 03-Mai, 1 dzied Jūdažu apkārtnē, Siguldas n. (G.Grandāns); 04-Mai, Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers); 06-Mai, 4 dzied Straupciema apkārtnē, Babītes n. (I.Brediks).X
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
08-Mai, 3 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts); 10-Mai, 1 dzied Krīču apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 14-Mai, 1 dzied Viļakā (A.Korņejeva), 1 dzied Jersikā, Līvānu n. (A.Klepers).X
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
20-Apr, 1 dzied Babītes ezera niedrāja pie Klīvēm, Babītes n. (I.Brediks); 22-Apr, 1 dzied Kalnmuižas dīķī, Ķeguma n. (M.Kilups); 26-Apr, 1 dzied Kārniņu apkārtnē, Jelgavas n. (K.Millers), 1 dzied Ģipkas lankā, Rojas n. (G.Grandāns).X
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
11-Apr, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 17-Apr, 1 T Pētersalā, Rīga (A.Arnicāns); 23-Apr, 1 T Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 24-Apr, 1 T nokerts gredzenošanai Velēnā, Gulbenes n. (A.Leja).X
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
03-Mai, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis); 04-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (A.Klepers); 07-Mai, 1 dzied Malnavas apkārtnē, Kārsavas n. (K.Millers), 1 dzied Brutuļos, Smiltenes n. (M.Tīrums); 08-Mai, 1 dzied Trikātas apkārtnē, Beverīnas n. (M.Tīrums).X
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
14-Mai, 1 dzied Grāpju pussalā, Rīga (M.Tīrums); 20-Mai, 1 dzied Nagļos, Rēzeknes n. (G.Grandāns, A.Erts); 22-Mai, 1 dzied Kārļos, Amatas n. (G.Grandāns, A.Erts, E.Dzenis).X
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
30-Apr, 1 noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (P.Daknis); 01-Mai, 1 dzied Gāguļu apkārtnē, Ķeguma n. (M.Kilups); 02-Mai, 1 T noķerts gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks), 1 noķerts gredzenošanai Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
24-Apr, 1 Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 25-Apr, 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Neretā (K.Funts), 1 dzied Vecgaiķos, Brocēnu n. (N.Zeidaks); 26-Apr, 1 dzied Kārniņu apkārtnē, Jelgavas n. (K.Millers).X
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
04-Mai, 1 Ķengaragā, Rīga (A.Platais); 07-Mai, 1 Skanstē, Rīga (A.Arnicāns); 09-Mai, 1 Smiltenē (M.Tīrums), 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks, G.Grandāns); 10-Mai, 1 Grundzālē, Smiltenes n. (M.Tīrums).X
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
13-Apr, 1 T Arkādijas parkā, Rīga (J.Vīgulis); 24-Apr, 1 dzied Lobes apkārtnē, Ogres n. (K.Millers), 1 dzied Rāmniekos, 1 dzied pie Grīviņupītes, Priekuļu n. (A.Klepers); 25-Apr, 1 Smiltenes parkā, Smiltene (M.Tīrums), 1 T Šlīteres bākas apkārtnē, 2 TT Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns); 26-Apr, 1 T Mužciema apkārtnē, Brocēnu n. (N.Zeidaks).X
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
08-Mai, 1 dzied Košraga apkārtnē, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 10-Mai, 1 dzied Penderu apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 14-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
30-Apr, 1 dzied Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns), 1 dzied Doles salā, Salaspils n. (M.Stūrītis); 01-Mai, 1 dzied Kūkās, Krustpils n. (N.Zeidaks), 1 dzied Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis), 1 dzied Riebiņu pagastā, Riebiņu n. (A.Čeirāns), 1 dzied Viļakā (A.Korņejeva); 02-Mai, 1 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 dzied Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons), 1 dzied Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups).X
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
10-Apr, 1 T Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts, G.Grandāns); 30-Apr, 1 T dzied Īdeņas dīķos, 2 TT dzied Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns). Turpmāk tikai ssp. svecica novērojumi/Further ssp. svecica records only. 02-Mai, 1 Kolkā, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Erts).
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
11-Mar, 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 20-Mar, 1 dzied Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 27-Mar, 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 Vallē, Vecumnieku n.(K.Funts), 1 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 2 Engures ostā, Engure (I.Brediks), 1 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
08-Apr, 1 dzied Slutišķu apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 16-Apr, 1 Ķengaragā, Rīga (M.Riherts); 23-Apr, 1 Blomē, Smiltenes n. (M.Tīrums); 24-Apr, 1 T Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 25-Apr, T Pelču apkārtnē, Kuldīgas n. (K.Bernāns, G.Bernāns).X
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
06-Apr, 1 Zvirgzdu salā, Rīga (A.Arnicāns); 07-Apr, 1 T Siltais apkārtnē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns); 08-Apr, 1 T Vānes pagastā, Kandavas n. (K.Millers).X
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
24-Apr, 1 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts), 1 Sārnates apkārtnē, Ventspils n. (A.Klepers, S.Laime); 25-Apr, 3 (2 TT & 1 M) Penderos, Vecumnieku n. (M.Kilups), 5 Saraiķu apkārtnē, Pāvilostas n. (G.Grandāns).X
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
10-Apr, 1 T Rīvā, Pāvilostas n. (P.Daknis); 12-Apr, 1 Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks); 18-Apr, 1 T Rudē, Nīcas n. (I.Brediks, P.Daknis).X
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 26-Mar, 1 migrācijā Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 29-Mar, 1 barojas kopā ar 3 pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 31-Mar, 1 dzied Tabores apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 02-Apr, 1 kopā ar >50 pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) Jaunmārupes apkārtnē, Mārupes n. (K.Millers).X
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 06-Mar, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 11-Mar, 1 dzied Preiļu pils parkā, Preiļi (A.Čeirāns); 20-Mar, 1 dzied Skujniekos, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 dzied Damrados, Olaines n. (E.& V.Smislovi); 24-Mar, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 15-Feb, 3 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 1 Ogrē (V.Roze); 07-Mar, 1 dzied Kņovu purva apkārtnē, Viļānu n. (G.Grandāns); 08-Mar, vairāki dzied Krāslavas pagastā, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi >10 vienā barā (no Liepājas un Ventspils >50 viena barā), no N un E Latvijas visi/Records >10 in one flock (from Liepaja and Ventspils >50 in one flock), N & E Latvia any are published: 26-Feb, 18 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 28-Feb, >60 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), >160 (80+80) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 29-Feb, 1 dzied pie būrīša Stabulniekos, Riebiņu n. (A.Čeirāns), 3 pārlido Daugavpilī (A.Erts).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
29-Mar, 1 pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks), 1 dzied Penderu apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups); 04-Apr, 1 dzied pie Šuķenes, Rucavas n. (M.Strazds, L.Jagmina); 05-Apr, 1 dzied Marijkalna apkārtnē, Raunas n. (N.Zeidaks); 07-Apr, 1 dzied Šlapaku apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
20-Apr, 1 Ezerkrastā, Liepāja (P.Daknis); 22-Apr, 3 Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts); 25-Apr, 3 (2 TT +  1 M) Mērsgara pļavā, Mērsrags, 2 (T + M) Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks).X
Citroncielava
(Motacilla citreola)
30-Apr, 1 T Zvejsalas - Ļodānu dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns); 03-Mai, 1 M + 2 (T & M) + 1 T Mērsraga liedagā, Mērsrags (K.Millers, I.Grīnerte), 1 T Lauteros, Salacgrīvas n. (U.Kolonovs).X
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
06-Apr, 2 (T & M) Vaives dzirnavās, Priekuļu n. (S.Laime); 11-Apr, 1 T Silakroga grāvja straujtecē, Vecpiebalgas n. (A.Klepers), 2 (T & M) Grīviņu dzirnavās, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Baltā cielava
(Motacilla alba)
11-Mar, 1 T Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 14-Mar, 1 T Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 18-Mar, 1 pie Šuņupes ietekas Daugavā, Daugavpils (G.Grandāns); 19-Mar, 2 TT Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 20-Mar, 1 uz Rīgas HES dambja, Saslaspils n. (J.Bernāne).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
25-Apr, 1 Ovišragā, Ventspils n. (A.Kuročkins, E. & V.Smislovi); 04-Mai, 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (M.Kilups); 12-Mai, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs).X
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
01-Mar, 2 izceltas Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 1 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 12-Mar, >3 "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 16-Mar, 9 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 17-Mar, 1 Burtnieka ezera palienē, Burtnieku n. (A.Klepers); 19-Mar, 3 Eimuru laukos, Carnikavas n., 2 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Brediks), <10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 1 dzied Klapos, Baldones n. (M.Kilups).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
14-Apr, 1 lokāli Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 17-Apr, 4 migrācijā pie Mārsnēniem, Priekuļu n. (A.Klepers); 18-Apr, 1 dzied mežā Variebas apkārtnē, Kandavas n. (N.Zeidaks), 1 dzied Ozolaines apkārtnē, Bauskas n. (M.Kilups), 1 dzied Rāmniekos, Priekuļu n., 1 pārlido virs Gaujas pie Rāmniekiem, Priekuļu n. (A.Klepers); 19-Apr, 2 dzied Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts).X
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
06-Mai, 3 Mērsraga piejūras pļavā, Mērsrags (A.Klepers, I.Gaile); 12-Mai, 2 Vecdaugavā, Rīga (E. & V.Smislovi); 23-Mai, 2 peļķē Krīvu apkārtnē, Cēsu n. (G.Grandāns, A.Erts u.c.).X
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
05-Mar, 7 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (S.Laime); 08-Apr, 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).X
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
 
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
08-Mai, 1 dzied Eikažu apkārtnē, Krimuldas n. (I.Mārdega u.c.); 08-Mai, 1 dzied Trikātas apkārtnē, Beverīnas n. (M.Tīrums); 23-Mai, 1 dzied Jaunraunas apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime u.c.).X
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
14-Feb, 8 barojas tad uz NE pie Sniķera salas Ķīšezerā, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, 1 T Piņķu apkārtnē, 1 T Vīkuļu apkārtnē, Babītes n., 5 Ezerkrastā pie putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 08-Mar, 7 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 12-Mar, 4 krūmos pie Daugavas, Daugavpils (A.Erts); 2 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 2 Dunduru pļavās, Tukuma n. (G.Grandāns).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
03-Mai, 1 Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 04-Mai, 1 dzied Novoselē, Preiļu n. (A.Čeirāns); 07-Mai, 1 dzied Malnavas apkārtnē, Kārsavas n. (K.Millers); 09-Mai, 1 Kalna pagasta "Vagulānos", Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Ģirlicis
(Serinus serinus)
20-Mar, 1 dzied Meža kapos, Rīga (I.Deņisovs); 07-Apr, 1 dzied Vecmilgrāvja kapos, Rīga (U.Kolonovs); 12-Apr, 1 ar saucieniem pārlido Kolkā, Dundagas n. (I.Brediks), 1 dzied Rojas kapos, Roja (I.Brediks); 15-Apr, 1 dzied Pētersalā, Rīga (A.Arnicāns).X
X