Aprīlis 2016

Papildināts 10.05.2016. plkst. 22:51:05
   
   
30.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (A.Mankus). Šajā vietā kopš 17.04.2016. (A.Mankus). Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 2 (T un M) Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Ķīķis (Pernis apivorus) 1 Stūru apkārtnē, Brocēnu n. (J.Jansons). Agrs pavasara migranta novērojums. Stepes lija (Circus macrourus) 1 imm migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte, G.Waddington u.c.), 1 ad T migrācijā Kolkas apkārtnē, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Ogrē (V.Roze), 2 dzied novēroti vizuāli Kazdangas parkā, Aizputes n. (R.Rekmanis). Mazais mušķērājs (Ficedula parva) 1 iedziedas Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (V. & E.Smislovi). Agrs pavasara migranta novērojums. Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, G.Waddington u.c.). Lielā stērste (Emberiza calandra) 1 Ēvaržu apkārtnē, Saldus n. (A.Mankus).

Podiceps nigricollis
Regulus ignicapilla
 Motacilla citreola
 Emberiza calandra
29.04.2016.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 imm migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Erts, E.Leeft). Lakstīgala (Luscinia luscinia) 1 īslaicīgi dzied Tukumā (V.Ādamsons), 1 dzied Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Vieni no pirmajiem pavasara migrantiem.

 Circus macrourus
28.04.2016.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 pie LVM laivu bāzes Kaņiera ezerā, Engures n. (A.Erts, G.Grandāns, E.Leeft). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Paņemūnes mežos, Bauskas n. (E.Račinskis). Šajā vietā kopš 27.04.2016. (E.Račinskis). Lakstīgala (Luscinia luscinia) 1 dzied Sausās Daugavas krastā pie Ķekavas (M.Stūrītis). Pirmais pavasara migrants. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Lorupes gravā, Siguldas/Krimuldas n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 T Purlejas valkā, Dundagas n. (G.Grandāns, E.Leeft).

 
27.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ~1000 Anser sp. zosu barā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers). Šajā vietā kopš 17.04.2016., kad 2 (A.Mankus). Stepes lija (Circus macrourus) 1  Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs), 1 ad M aprīkota ar satelītraidītāju šķersojusi E Latviju laikā no 24. - 27.04.2016. (http://koivu.luomus.fi). Krastu čurkste (Riparia riparia) 2 kopā ar ~100 bezdelīgām (Hirundo rustica) un >10 mājas čurkstēm (Delichon urbicum) Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers). Agrs pavasara migrantu novērojums. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 dzied un novēroti vizuāli Paņemūnes mežos, Bauskas n. (E.Račinskis), 1 dzied un novērots vizuāli Durbes parkā, Tukums (V.Ādamsons).

 Circus macrourus
25.04.2016.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli pie "Meža mājas" Ķemeros, Jūrmala (I.Brediks u.c.), 1 dzied un novērots vizuāli Garkalnē, Garkalnes n. (V.Vintulis). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T pie Kovšu ezera, Rēzekne (U.Piterāns, R.Rekmanis).

 
24.04.2016.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 10 lokāli Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

 
23.04.2016.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Anser sp. zosu barā Iecavas apkārtnē, Iecavas n. (E.Laucis). Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus) 1 novērots vizuāli Mežainē, Pāvilostas n. (V.Smislovs). Agrs pavasara migranta novērojums. Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 Ziemupes apkārtnē, Pāvilostas n., 1 Akmensraga apkārtnē, Pāvilostas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins, R.Matrozis).

 Turdus torquatus
22.04.2016.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 pie Zvidzes kanāla, Madonas n. (J.Skrinda). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Rudbāržu parkā, Skrundas n. (R.Rekmanis, A.Klepers). Šajā vietā kopš 16.04.2016. (R.Rekmanis).

 Falco peregrinus
 Regulus ignicapilla
21.04.2016.
Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Otaņķes ietekas apkārtnē, 1 T migrācijā Arāja poldera sūkņu stacijas apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis). Otaņķes ietekas apkārtnē 1 ad T novērots jau 10.04.2016. (J.Jansons).

 
20.04.2016.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis).

 
19.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 ~1000 Anser/Branta sp. zosu barā Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis). Sarkankakla zoss (Branta ruficollis)~1500 Anser/Branta sp. zosu barā Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis). Viena šajā apkārtnē 07.04.2016. (J.Skrinda). Zaļā dzilna (Picus viridis) 1 T vokalizē Zilupes n. (G.Grandāns, K.Millers, E.Laucis). Šajā apkārtnē kopš 27.03.2016. (G.Grandāns, A.Erts).

 Branta ruficollis
18.04.2016.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 ~1000 Anser/Branta sp. zosu barā Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis). Reti iekšzemē. Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Degumnieku laukos, Madonas n. (E.Laucis, K.Millers, G.Grandāns).

 Branta bernicla
 Tringa stagnatilis
17.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 ~1500 Anser sp. zosu barā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (A.Mankus), 1 ~200 Anser sp. zosu barā laukos starp Cildiem un Paduri, Aizputes n. (R.Rekmanis). Rudā dižpīle (Tadorna ferruginea) 1 Vidzemes jūrmalā pie Veczemiem, Salacgrīvas n. (M.Sturītis). E kategorijas putns. Aprīļa sākumā izbēgusi no Rīgas zoo (G.Graubica informācija). Gaišais ķauķis (Sylvia curruca) 1 dzied Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis). Agrs migranta novērojums. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Dubeņu apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons).

 Anser brachyrhynchus
Tadorna ferruginea
 Regulus ignicapilla
16.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Zulovas apkārtnē, Krāslavas n. (A.Klepers). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Tiltu apkārtnē, Nīcas n. (J.Jansons), 1 dzied un novērots vizuāli Rudbāržu parkā, Skrundas n. (R.Rekmanis).

 Regulus ignicapilla
15.04.2016.
Pelēkā pīle (Anas strepera) 68, Platknābis (Anas clypeata) 314 migrācijā uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Abām sugām liels skaits migrācijā. Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 kopā ar pelēkvaigu dūkuri (Podiceps grisegena) migrācijā uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 6 uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Kuitala (Numenius arquata) 1502 migrācijā uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Liels skaits migrācijā. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 7 (t. sk. 3 TT un 1 M) no viena punkta dzied un novēroti vizuāli Laikās, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, I.Ozola u.c.).

 Regulus ignicapilla
14.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 medī Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers). Iespējams, tas pats īpatnis, kurš šajā apkārtnē 25.03.2016. (R.Rekmanis) un 01.04.2016. (K.Millers). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 kopā ar 3 lielajām tilbītēm (Tringa nebularia) un >6 pļavu tilbītēm (Tringa totanus) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra) 1 M pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Millers). Agrs pavasara migranta novērojums.

 Milvus milvus
 Saxicola rubetra
13.04.2016.
Svirlītis (Phylloscopus sibilatrix) 1 dzied un novērots vizuāli Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons). Agrs pavasara migranta novērojums.

 
12.04.2016.
Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 T migrācijā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

 
11.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ad ~600 Anser sp. zosu barā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, G.Leboff). Ķikuts (Gallinago media) 1 riesto Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts). Agrs pavasara migranta novērojums. Dzeguze (Cuculus canorus) 1 novērota vizuāli Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 novērota vizuāli Salaspilī (D.Boiko). Agrs pavasara migrantu novērojums. Purva pūce (Asio flammeus) 1 dzirdēta Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 T noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs). Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca) 1 T dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers). Agrs pavasara migranta novērojums. Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 2 MM noķertas gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs).

 Anser brachyrhynchus
10.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ad ~800 Anser/Branta sp. zosu barā Ventspils lidlauka apkārtnē, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers). Divas šajā apkārtnē 03.04.2016. (R.Rekmanis). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 ad T Otaņķes apkārtnē, Nīcas n. (J.Jansons). Agrs pavasara migranta novērojums. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T 2cy pie Ventas rumbas, Kuldīga (R.Rekmanis).

 Anser brachyrhynchus
 Motacilla citreola
09.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Rozenfelde). Čūskērglis (Circaetus gallicus) 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (E.Račinskis, I.Mārdega). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Avozeta (Recurvirostra avosetta) 2 Liepājas ezerā pie Putnu kalvas, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Viena šajā apkārtnē kopš 06.04.2016. (I.Grīnerte, K.Millers). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) >7 izceltas Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi)Vītītis (Phylloscopus trochilus) 1 dzied un novērots vizuāli Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 dzied pie Sātiņu dīķu vārtiem, Saldus n. (Z.Jansone). Agrākie pavasara migrantu novērojumi Latvijā! Melngalvas ķauķis (Sylvia atricapilla) 1 T Lauciņu karjera krūmos, Cēsis (S.Laime). Agrs pavasara migranta novērojums. Apkakles strazds (Turdus torquatus) 2 TT pie Arāja poldera sūkņu stacijas Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis). Vismaz viens īpatnis šajā apkārtnē kopš 06.04.2016. (I.Grīnerte, K.Millers).

 Circaetus gallicus
08.04.2016.
Tumšā tilbīte (Tringa erythropus) vismaz 2 īpatņu balsis Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers). Agrs pavasara migrantu novērojums. Tītiņš (Jynx torquilla) 2 dzirdēti pie Annas koku skolas, Babītes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere, H.Hofmanis, S.Martinsone). Agrākais pavasara migrantu novērojums Latvijā! (Dienvidu) Zilrīklīte (Luscinia svecica cyanecula) 1 T Esplanādes purvājā un 2 TT Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts). Agrākaie pavasara migrantu novērojumi Latvijā!

 Luscinia svecica cyanecula
07.04.2016.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Ošupes pagastā, Madonas n. (J.Skrinda). Melnā klija (Milvus migrans) 1 pie Dimantiem Mežāres pagastā, Krustpils n. (J.Skrinda). Pirmais pavasara migrants.

Branta ruficollis
 Milvus migrans
06.04.2016.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1; Vistilbe (Lymnocryptes minimus) >7 izceltas; Lielais zīriņš (Hydroprogne caspia) >40 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Pupuķis (Upupa epops) 1 pie Valtaiķu - Skrundas ceļa, Skrundas n. (A.Ozoliņš). Lielie zīriņi un pupuķis pirmie pavasara migranti. Apkakles strazds (Turdus torquatus) vismaz 1 ad T Otaņķos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 pārlido izdodot balsi Līgatnes upes lejtecē, Līgatnes n. (A.Klepers).

Recurvirostra avosetta
 Turdus torquatus
05.04.2016.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Vecpūņās, Talsu n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Bezdelīga (Hirundo rustica) 1 pie Lauciņu karjera, Cēsis (S.Laime). Pirmais pavasara migrants.

 Branta canadensis
03.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 ~1500 Anser/Branta sp. zosu barā Ventspils lidlauka apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis); 1 kopā ar >4000 Anser sp. zosīm Bozēnu laukos, Madonas n. (A.Avotiņš jun.). Parastais fazāns (Phasianus colchicus) 1 T Sesavas pagastā, Jelgavas n. (E.Laucis). D kategorijas novērojums. Ķalnu ķeģis (Acanthis flavirostris) 11 Krievlaukos, Ventspils n. (R.Rekmanis).

 Phasianus colchicus
02.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 riņķo virs laukiem Jaundziru apkārtnē, Kandavas n. (N.Zeidaks). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 5 izceltas Brocēnmuižas apkārtnē, Brocēnu n. (A. & L.Mankusi). Upes tārtiņš (Charadrius dubius) 1 barojas Buķos Sesavas pagastā, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi). Agrs novērojums pavasarī. Cekulzīriņš (Thalasseus sandvicensis) 3 migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis). Agrākais pavasara migrantu novērojums Latvijā!

 
01.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 medījot uz S Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers). Gugatnis (Philomachus pugnax) 2 (T un M); Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers). Gugatņi un vistilbe pirmie pavasara migranti.
Milvus milvus 
Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).