Jūlijs 2017

Papildināts 01.08.2017. plkst. 00:37:07
   
   
30.07.2017.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 2 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Viens dūņšņibītis šajā vietā kopš 25.07.2017. (I.Deņisovs).

 Limicola falcinellus
29.07.2017.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 ad Mērsraga liedagā, Mērsrags (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 Mērsraga liedagā pie ostas, Mērsrags (E. & V.Smislovi).

 Motacilla citreola
28.07.2017.
Jūras ķīvīte (Pluvialis squatarola) 1 ad Lielupes grīvā, Jūrmala (E. & V. Smislovi). Pirmais rudens migrants.

 
27.08.2017.
Akmeņtārtiņš (Arenaria interpres) 6 (samērā liels skaits vienkopus rudens migrācijas laikā); Gaišais šņibītis (Calidris alba) 45 - 48 (liels skaits vienkopus rudens migrācijas laikā); Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Dūņšņibītis šajā vietā kopš 25.07.2017. (I.Deņisovs).

 Arenaria interpres
26.07.2017.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 3 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (I.Deņisovs). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 ad un 1 juv Alekšupītē, Kuldīga (S.Burinskas).


Limicola falcinellus
 Motacilla cinerea
25.07.2017.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs).

 Limicola falcinellus
23.07.2017.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 1 ad noķerts gredzenošanai pie Papes mola, Rucavas n. (V.Jaunzemis, M.L.Pupiņš). Klusais ķauķis (Hippolais caligata) 2 ad un 3 - 4 juv Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Kopš 16.06.2017. (I.Deņisovs). Jauna ligzdošanas vieta.

 Hippolais caligata
22.07.2017.
Mazā gaura (Mergellus albellus) 1 M Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzekne (V.Smislovs). Reti vasaras mēnešos.
 
 
21.07.2017.
Sarkanā puskuitala (Limosa lapponica) 1 Lielupes grīvā, Jūrmala (I.Deņisovs). Pirmais rudens migrants.

 Limosa lapponica
20.07.2017.
Zaļā vārna (Coracias garrulus) 1 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs).

 Coracias garrulus
19.07.2017.
Gaišais šņibītis (Calidris alba) 2 ad uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Pirmie rudens migranti.

Calidris alba
18.07.2017.
Mandarīnpīle (Aix galericulata) 1 M Ķengaragā, Rīga (E. & V.Smislovi). Šajā vietā kopš 08.07.2017. (R.Matrozis). E kategorijas novērojums.

 Aix galericulata
17.07.2017.
Citroncielava (Motacilla citreola) 1 juv noķerta gredzenošanai Papes ezera W krasta niedrājā, Rucavas n. (V.Jaunzemis u.c.).

Motacilla citreola
14.07.2017.
Sējas zoss (Anser fabalis) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Reti vasaras mēnešos. Šajā vietā kopš 03.06.2017. (G.Grandāns u.c.). Meža zoss (Anser anser) >280 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Šajā vietā kopš 10.07.2017., kad 250 (G.Grandāns). Liels skaits pulcēšanās vietā vasaras mēnešos. Citroncielava (Motacilla citreola) 2 pāri ar 4 un 2 juv. Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs).

 Motacilla citreola
13.07.2017.
Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 ad lokāli pie Engures ezera putnu torņa, Engures n. (R.Rekmanis).

 
12.07.2017.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied Meža Ozoliņu apkārtnē, Skrundas n. (R.Rekmanis).

 
11.07.2017.
Lielais šņibītis (Calidris canutus) 1; Trulītis (Calidris minuta) 1; Parastais šņibītis (Calidris alpina) >400 liedagā pie "Kursas", Liepāja (K.Millers). Lielais šņibītis un trulītis - pirmie rudens migranti, parastajam šņibītim liels skaits vienkopus jūlijā.

Calidris canutus
 Calidris minuta
10.07.2017.
Baltpieres zoss (Anser albifrons) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns u.c.). Reti vasaras mēnešos. Šajā apkārtnē 2 - 8 īpatņi kopš 02.06.2017. (G.Grandāns u.c.). Meža zoss (Anser anser) 250 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns). Liels skaits pulcēšanās vietā vasaras mēnešos. Ķerra (Aythya marila) 1 M Zvejsalas - Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns). Reti iekšzemē vasaras mēnešos. Sarkanā klija (Milvus milvus) 2 Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (E.Laucis). Čūskērglis (Circaetus gallicus) 1 Papes ezera apkārtnē, Nīcas n. (E.Laucis). Temminka šņibītis (Calidris temminckii) 1 uz Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs). Pirmais rudens migrants. Lielais alks (Alca torda) 2 pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs). Reti vasaras mēnešos. Bišu dzenis (Merops apiaster) 2 Kurzemē (E.Laucis). Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 4 Papes ornitoloģiskās bāzes apkārtnē, Rucavas n. (E.Laucis).

Circaetus gallicus
Calidris temminckii
 Alca torda
 Merops apiaster
09.07.2017.
Mazais dumpis (Ixobrychus minutus)  pāris Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts, G.Grandāns, U.Piterāns). Šajā vietā kopš 12.05.2017. (A.Erts). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 1cy Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (J.Jansons, M.Jaunzemis, A.Mankus)Dūņšņibītis (Calidris falcinellus) 1 ad Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis). Pirmais rudens migrants. Ķikuts (Gallinago media) 4 izcelti Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis, J.Jansons, A.Mankus). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) <10 Demenes izgāztuvē, Daugavpils n. (U.Piterāns, G.Grandāns, A.Erts). Īsastes klijkaija (Stercorarius parasiticus) 1 ad uz S Papē, Rucavas n. (V.Jaunzemis, O.Keišs u.c.). Agrs rudens migranta novērojums. Zaļā dzilna (Picus viridis) ad T un 1cy pie Krāslavas pils, Krāslavas n. (G.Grandāns, A.Erts, U.Piterāns). Šajā vietā kopš 01.07.2017. (A.Mankus).
 Ixobrychus minutus
Tringa stagnatilis
Larus cachinnans
 Picus viridis
 
08.07.2017.
Lopu gārnis (Bubulcus ibis) 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte). 3. novērojums Latvijā! Līkšņibītis (Calidris ferruginea) 2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (U.Piterāns, G.Grandāns, J.Černova). Pirmie rudens migranti. Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 2 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Citroncielava (Motacilla citreola) 7 (2 pāri ad un 3 juv) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (R.Rekmanis).

Bubulcus ibis
 Bubulcus ibis
07.07.2017.
Citroncielava (Motacilla citreola) 3 (T & M un 1 nelidojoš jaunais putns) Nidā, Rucavas n. (R.Rekmanis).

 
05.07.2017.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 2 Rojas ostā, Roja (K.Millers, O.Jēgers). Viens īpatnis šajā vietā kopš 02.06.2017. (R.Rekmanis), divi kopš 05.06.2017. (G.Grandāns). Reti vasaras mēnešos. Lielais alks (Alca torda) >1 uz Kolkas bākas, Dundagas n. (K.Millers u.c.). Reti vasaras mēnešos. Pierādīta šīs sugas ligzdošana Latvijā - atrasta lielā alka ligzdvieta (E.Liepiņš, K.Millers, O.Jēgers).

Alca torda
04.07.2017.
Citroncielava (Motacilla citreola) 1 2cy T Mērsraga liedagā pie ostas, Mērsrags (K.Millers, O.Jēgers).

 
01.07.2017.
Zaļā dzilna (Picus viridis) 2 pie Krāslavas pils, Krāslavas n. (A.Mankus). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) apdzīvota ligzda (T & M ar barību) Cīravas pils nišā, Aizpute (N.Zeidaks).
Motacilla cinerea
Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).