05.04.2012.

Laika apstākļi / Weather conditions: skaidrs un saulains, 3- 5 m/s SW vējš , +1,30C (9:00);
Novērotāji/Observers: Gaidis Grandāns, Uģis Piterāns, Valters Pranks u.c.

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros 1
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis 1 Atkārtots agrākais novērojums pavasarī!

Ausainā pūce
Asio otus 2 noķertas gredzenošanai naktī no 04.04./05.04.
Bikšainais apogs Aegolius funereus 3 noķerti gredzenošanai naktī no 04.04./05.04.

05.04.2012.

Laika apstākļi / Weather conditions: skaidrs un saulains, 3- 5 m/s SW vējš , +1,30C (9:00);
Novērojumu seansa laiks/Time of migration census: 7:00 - 9:00; visas dienas garumā LU bāzes apkārtnē
Novērotāji/Observers: Gaidis Grandāns, Uģis Piterāns, Valters Pranks

Sugas nosaukums Latīniskais nosaukums Lokāli
Zosis Anser sp. 18
Paugurknābja gulbis Cygnus olor 2
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna 3
Ķerra Aythya marila 1
Tumšā pīle Melanitta fusca X
Melnā pīle Melanitta nigra X
Kākaulis Clangula hyemalis X
Gaigala Bucephala clangula X
Garknābja gaura Mergus serrator X
Melnkakla gārgale Gavia arctica X
Cekuldūkuris Podiceps cristatus 1
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo 2
Zivju gārnis Ardea cinerea 1
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla 3
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus >4
Peļu klijāns Buteo buteo >6
Bikšainais klijāns Buteo lagopus 2
Lauku piekūns Falco tinnunculus 2
Dzērve Grus grus 84
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus X
Sudrabkaija Larus argentatus X
Melnspārnu kaija Larus marinus X
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis 1
Lauku balodis Columba palumbus >200
Dižraibais dzenis Dendrocopos major X
Lielā čakste Lanius excubitor 1
Žagata Pica pica X
Kovārnis Corvus monedula X
Krauķis Corvus frugilegus 4
Pelēkā vārna Corvus cornix X
Krauklis Corvus corax 1
Lauku cīrulis Alauda arvensis >5
Sila cīrulis Lullula arborea 1
Meža zīlīte Periparus ater X
Lielā zīlīte Parus major X
Paceplītis Troglodytes troglodytes X
Zeltgalvītis Regulus regulus X
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula X
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros 1
Melnais meža strazds Turdus merula X
Pelēkais strazds Turdus pilaris X
Sila strazds Turdus viscivorus X
Mājas strazds Sturnus vulgaris X
Peļkājīte Prunella modularis X
Baltā cielava Motacilla alba 4
Pļavu čipste Anthus pratensis >3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella X
Žubīte Fringilla coelebs X
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla X
Zaļžubīte Chloris chloris X
Egļu krustknābis Loxia curvirostra X
Parastais ķeģis Acanthis flammea X
Ķivulis Spinus spinus X
Dadzītis Carduelis carduelis X
Svilpis Pyrrhula pyrrhula X

 

Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi

Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus  novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv

Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).