Jūnijs 2023

Papildināts: 18.06.2023. plkst.: 09:18:13
 
   
10.06.2023.
Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 1 lokāli Orenīšu-Drabāku zivju dīķos; Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) 1 vokalizē Kvāpānu zivju dīķos; Trulītis (Calidris minuta) 1 barojas Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos; Šaurknābja pūslītis (Phalaropus lobatus) 2 barojas Orenīšu-Drabāku zivju dīķos; Lielais zīriņš (Hydroprogne caspia) 1 pārlido Orenīšu-Drabāku zivju dīķus; Baltspārnu zīriņš (Chlidonias leucopterus) >18 kopā ar >20 Baltvaigu zīriņiem (Chlidonias hybrida) jauktā Laridae kolonijā Orenīšu-Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (A.Klepers). Trulītis, šaurknābja pūslītis - atkārtoti vēlākie pavasara migrantu novērojumi. Lielais zīriņš - vasaras mēnešos samērā reti iekšzemē.

 
05.06.2023.
Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 2 (pāris) melnao zīriņu (Chlidonias niger) kolonijā Eķengrāves apkārtnē, Viesītes n. (G.Grandāns).

 
03.06.2023.
Čūskērglis (Circaetus gallicus) 1 uz N Nīcas laukos (E.Smislovs u.c.), apmēram stundu vēlāk, domājams, tas pats īpatnis migrācijā uz N gar Liepājas ezera E krastu, Dienvidkurzemes n. (K.Millers, I.Grīnerte). Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 8 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (K.Millers, I.Grīnerte). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 1 Liepājas ezera E krastā, Dienvidkurzemes n. (K.Millers).

02.06.2023.
Melnpieres čakste (Lanius minor) 1 T Nīcas laukos, Dienvidkurzemes n. (E.Smislovs, A.Ļahs, K.Millers, U.Piterāns, I.Grīnerte). 7. novērojums Latvijā.
 
   

Maijs 2023

Papildināts: 30.05.2023. plkst.: 11:33:57
 
   
29.05.2023.
Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus) 1 M Kolkā, Talsu n. (G.Grandāns u.c.).

 
28.05.2023.
Bišu dzenis (Merops apiaster) 1 Kolkā, Talsu n. (A.Klepers u.c.).

 
23.05.2023.
Dūņšņibītis (Limicola falcinellus) 8 Mērsraga liedagā, Talsu n. (V.Vīgants).

21.05.2023.
Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 2 (pāris) Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns). Baltvaigu zīriņš (Chlidonias hybrida) 2 Īdeņas zivju dīķos, Rēzeknes n. (G.Grandāns).

 
15.05.2023.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 2cy Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers, E.Laucis). Pundurērglis (Aquila pennata) 1 (gaišā morfa) Kolkā, Talsu n. (A.Klepers, E.Laucis). 7. novērojums Latvijā. Cits īpatnis kā 08.05.2023., salīdzinātas fotogrāfijas. Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Kolkā, Talsu n. (A.Klepers, E.Laucis). Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 8 Mērsragā, Talsu n. (A.Klepers).

 
14.05.2023.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 (ap 7:43) pārlido Kolkas ragā, Talsu n. (A.Klepers u.c.), 1 (ap 14:55) Mērsragā, Talsu n. (I.Brediks). Nevar izslēgt, ka novērots viens un tas pats īpatnis.

 
12.05.2023.
Sarkanrīkles čipste (Anthus cervinus) 2 Mērsragā, Talsu n. (I.Brediks).

 
10.05.2023.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 Bērzciema liedagā, Tukuma n. (Reta Putna Trauksme grupa/V.Vīgants).

 
08.05.2023.
Pundurērglis (Aquila pennata) 1 (gaišā morfa) uz SW virs Kaņiera pilskalna takas stāvlaukuma, Tukuma n. (K.Millers u.c.). 6. novērojums Latvijā.