Aprīlis 2015

Papildināts 01.05.2015. plkst. 09:39:36
   
   
30.04.2015.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 Ventavas apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis). Kanādas zoss (Branta canadensis) 2 Īdeņas zivju dīķos, Rezeknes n. (D.Vasiļevskis). Lielā tilbīte (Tringa nebularia) 42 peļķē uz lauka pie Ventspils lidlauka, Ventspils n. (R.Rekmanis). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Apkakles strazds (Turdus torquatus) >3 TT Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs). Citroncielava (Motacilla citreola) 2 TT (1 + 1) uz S Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 M Vaives dzirnavās, Priekuļu n. (S.Laime).

Turdus torquatus
 Motacilla cinerea
29.04.2015.
Apkakles strazds (Turdus torquatus) 6 (t.sk. 4 TT) Vārves apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis).

 
28.04.2015.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 kopā ar ~500 citām Anser sp. zosīm Inciema apkārtnē, Krimuldas n. (A.Klepers).

 
27.04.2015.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 ad Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 4 pie Gaiļu dīķa, Aizputes n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Apkakles strazds (Turdus torquatus) 3 Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E.Laucis).

Turdus torquatus
 Motacilla citreola
26.04.2015.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 7 kopā ar ~650 citām Anser sp. zosīm Ventspils apkārtnē, Ventspils n. (I.Grīnerte, M.Koivula, K.Millers). Baltvaigu garkaklis (Anas bahamensis) 1 kopā ar 4 pelēkajām pīlēm (Anas strepera) migrācijā uz N Papē, Rucavas n. (V. & E.Smislovi, A.Kuročkins). Jauna E kategorijas suga Latvijā! Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 lokāli jūrā pie Lauteriem, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 uz NE Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (R.Rekmanis). Mazais ķīris (Hydrocoloeus minutus) ~2000 barojas Liepājas ezerā iepretim Dorupei, Nīcas n. (R.Rekmanis). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Lielā polārkaija (Larus hyperboreus) 1 2cy migrācijā uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics). Ezeru ķauķis (Acrocephalus scirpaceus) 1 dzied Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Apkakles strazds (Turdus torquatus) >50 Dundagas, Ventspils n., t.sk. >10 Kolkā, >32 Vīdales apkārtnē, >6 Vārves apkartnē, >4 Užavas laukos (K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula). Lielākais novēroto īpatņu skaits dienas laikā!

 Anas bahamensis
 Anas bahamensis
Turdus torquatus
25.04.2015.
Mandarīnpīle (Aix galericulata) 1 T nofotografēts Dambjpurva ezerā, Rīga (L.Melne). D kategorijas novērojums. Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 pie Papes kanāla, Rucavas n. (A.Kuročkins). Melnā klija (Milvus migrans) >5 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (M.Koivula, I.Grīnerte, K.Millers). Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 2cy, 1 3cy Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Koivula, K.Millers, I.Grīnerte). Apkakles strazds (Turdus torquatus) 4 + 1 (t. sk. 3 TT) Kolkā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula).

 Milvus migrans
 Larus cachinnans
 Turdus torquatus
24.04.2015.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 uz W Mūrniekos, Pļaviņu n. (R.Rekmanis).
Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 2cy Pekragā, Mērsrags (K.Millers, I.Grīnerte). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Kaņiera ezera W krastā, Engures n. (I.Grīnerte, M.Koivula, K.Millers), 1 dzied un novērots vizuāli Daugavpilī (R.Rekmanis). Sārtgalvītis Kaņiera ezera W krastā kopš 22.04.2015. (I.Brediks, K.Funts).

 Regulus ignicapilla
Regulus ignicapilla
23.04.2015.
Kaspijas kaija (Larus cachinnans) >7, Skandināvijas reņģu kaija (Larus fuscus intermedius)Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (M.Koivula, K.Millers).

 Larus cachinnans
 Larus fuscus intermedius
22.04.2015.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 2 uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (M.Strazds u.c.). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Kaņiera ezera W krastā, Engures n. (I.Brediks, K.Funts).

 
21.04.2015.
Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 uz N Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

 
19.04.2015.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 pie "Ramiem" Valmieras apkārtnē, Burtnieku n. (A.Klepers, I.Brediks u.c.). Rudā dižpīle (Tadorna ferruginea) 1 pie "Ramiem" Valmieras apkārtnē, Burtnieku n. (A.Klepers u.c.). Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria) 1000 Ezeres lidlaukā, Saldus n. (M.Jaunzemis). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 18 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (V. & E.Smislovi, A.Kuročkins).

Tadorna ferruginea
 Lymnocryptes minimus
18.04.2015.
Niedru lija (Circus aeruginosus) 18 migrācijā uz N Liepājas ezera E krastā (seanss 8:00 - 13:00), Nīcas n. (R.Rekmanis). Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad M migrācijā uz NE Kolkas ragā, Dundagas n. (V.Šteinbergs, G.Grandāns, E.Laucis). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Siguldas n. (I.Grīnerte, K.Millers).

 
17.04.2015.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 kopā ar citām Anser sp. zosīm Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (U.Rēvalds). Šajā vietā viens īpatnis ziņots kopš 14.03.2015. (I.Bojāre, I.Mārdega) un divi 20.03.2015. (M.Tīrums). Visdrīzāk tie paši īpatņi, kuri šajā vietā atgriežas vismaz kopš 2012. gada pavasara. Lielgalvis (Netta rufina) 2 (T un M) Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Brediks). Šajā vietā kopš 11.04.2015. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere). Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) 6 migrācijā uz N pie Užavas grīvas, Ventspils n. (R.Rekmanis).

Branta ruficollis
 Netta rufina
16.04.2015.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1, Sāmsalas pīle (Tadorna tadorna) 3, Kaspijas kaija (Larus cachinnans) 1 3cy Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Sāmsalas pīle reti iekšzemē. Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 T Kuldīgā (R.Rekmanis).

 Branta canadensis
14.04.2015.
Purva pūce (Asio flammeus) 1 Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

 
13.04.2015.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 uz S Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (M.Jaunzemis). Mazais ormanītis (Porzana parva) 1 vokalizē Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā!

 
12.04.2015.
Melnais zīriņš (Chlidonias niger) 1 uz N Lībciemā, Ventspils n. (R.Rekmanis). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Purva pūce (Asio flammeus) 1 izcelta uz Golodova dambja Liepājas ezerā, Liepāja (A.Klepers). Cekulainais cīrulis (Galerida cristata) 1 Ventspilī (R.Rekmanis).

 Galerida cristata
11.04.2015.
Lielgalvis (Netta rufina) 2 (T un M) Kvāpānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 ad medī krīkļus (Anas crecca) pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis), 1 ad migrācijā pie Priedaines, Kuldīgas n. (R.Rekmanis). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 13 Pekragā, Mērsrags (I.Brediks, E.Haberkorns). 5 šajā vietā kopš 10.04.2015. (M.Tīrums).

 Netta rufina
10.04.2015.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers). Stepes lija (Circus macrourus) 1 ad T pie Vīkuļiem, Babītes n. (J.Vīgulis, A.Arnicāns). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Avozeta (Recurvirostra avosetta) 5 Pekragā, Mērsrags (M.Tīrums).

Circus macrourus
06.04.2015.
Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 316 Ūdrandes apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Kanādas zoss (Branta canadensis) 9 uz N virs jūras pie Ainažu mola, Salacgrīvas n. (A.Klepers). Mazais gulbis (Cygnus columbianus) 258 Kamārces pļāvās, Ventspils n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī. Brūnkaklis (Aythya ferina) 268 migrācijā uz N 3,5 stundu seansā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 2 izceltas Brocēnmuižas apkārtnē, Brocēnu n. (A.Mankus). Skandināvijas/Tundras reņģu kaija (Larus fuscus intermedius/heuglini) 1 Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (I.Deņisovs).

 Lymnocryptes minimus
Larus fuscus intermedius/heuglini
 Larus fuscus intermedius/heuglini
05.04.2015.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 7 Kalēju dīķos, Kuldīgas n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Šajā apkārtnē kopš 26.03.2015. (A.Tjagunovičs). Purva pūce (Asio flammeus) 1 noķerta gredzenošanai Jūrmalciemā, Nīcas n. (I.Brediks u.c.).

 Asio flammeus
04.04.2015.
Sarkanā klija (Milvus milvus) pāris Vārtājas apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 izcelta Ezeres lidlauka applūdumā, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis).

 
03.04.2015.
Baltvaigu zoss
 (Branta leucopsis) ap 800 kopā ar Anser sp. zosīm Durbes ezerā, Durbes n. (R.Rekmanis). Meža balodis (Columba oenas) 142 kompaktā barā Apriķu apkārtnē, Aizputes n. (R.Rekmanis). Abām sugām liels skaits pulcēšanās vietā pavasarī.

 
02.04.2015.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 uz N virs Liepājas ezera, Grobiņas n. (K.Millers).

 Recurvirostra avosetta
01.04.2015.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 pie Zorģiem, Iecavas n. (E.Laucis).
 Anser brachyrhynchus