Aprīlis 2016

Papildināts 02.05.2022. plkst. 15:13:55
   
   
30.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (A.Mankus). Šajā vietā kopš 17.04.2016. (A.Mankus). Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) 2 (T un M) Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Stepes lija (Circus macrourus) 1 imm migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte, G.Waddington u.c.), 1 ad T migrācijā Kolkas apkārtnē, Dundagas n. (K.Millers, I.Grīnerte). Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Ogrē (V.Roze), 2 dzied novēroti vizuāli Kazdangas parkā, Aizputes n. (R.Rekmanis). Mazais mušķērājs (Ficedula parva) 1 iedziedas Līvbērzes apkārtnē, Jelgavas n. (V. & E.Smislovi). Agrs pavasara migranta novērojums. Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (K.Millers, G.Waddington u.c.). Lielā stērste (Emberiza calandra) 1 Ēvaržu apkārtnē, Saldus n. (A.Mankus).

Podiceps nigricollis
Regulus ignicapilla
 Motacilla citreola
 Emberiza calandra
29.04.2016.
Stepes lija (Circus macrourus) 1 imm migrācijā Kolkas ragā, Dundagas n. (G.Grandāns, A.Erts, E.Leeft). Lakstīgala (Luscinia luscinia) 1 īslaicīgi dzied Tukumā (V.Ādamsons), 1 dzied Nagļu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Deņisovs). Vieni no pirmajiem pavasara migrantiem.

 Circus macrourus
28.04.2016.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 pie LVM laivu bāzes Kaņiera ezerā, Engures n. (A.Erts, G.Grandāns, E.Leeft). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Paņemūnes mežos, Bauskas n. (E.Račinskis). Šajā vietā kopš 27.04.2016. (E.Račinskis). Lakstīgala (Luscinia luscinia) 1 dzied Sausās Daugavas krastā pie Ķekavas (M.Stūrītis). Pirmais pavasara migrants. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T Lorupes gravā, Siguldas/Krimuldas n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 T Purlejas valkā, Dundagas n. (G.Grandāns, E.Leeft).

 
27.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ~1000 Anser sp. zosu barā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers). Šajā vietā kopš 17.04.2016., kad 2 (A.Mankus). Stepes lija (Circus macrourus) 1  Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs), 1 ad M aprīkota ar satelītraidītāju šķersojusi E Latviju laikā no 24. - 27.04.2016. (http://koivu.luomus.fi). Krastu čurkste (Riparia riparia) 2 kopā ar ~100 bezdelīgām (Hirundo rustica) un >10 mājas čurkstēm (Delichon urbicum) Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (K.Millers). Agrs pavasara migrantu novērojums. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2 dzied un novēroti vizuāli Paņemūnes mežos, Bauskas n. (E.Račinskis), 1 dzied un novērots vizuāli Durbes parkā, Tukums (V.Ādamsons).

 Circus macrourus
25.04.2016.
Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli pie "Meža mājas" Ķemeros, Jūrmala (I.Brediks u.c.), 1 dzied un novērots vizuāli Garkalnē, Garkalnes n. (V.Vintulis). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T pie Kovšu ezera, Rēzekne (U.Piterāns, R.Rekmanis).

 
24.04.2016.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 10 lokāli Lauteru jūrmalā, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

 
23.04.2016.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Anser sp. zosu barā Iecavas apkārtnē, Iecavas n. (E.Laucis). Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus) 1 novērots vizuāli Mežainē, Pāvilostas n. (V.Smislovs). Agrs pavasara migranta novērojums. Apkakles strazds (Turdus torquatus) 1 Ziemupes apkārtnē, Pāvilostas n., 1 Akmensraga apkārtnē, Pāvilostas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins, R.Matrozis).

 Turdus torquatus
22.04.2016.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 pie Zvidzes kanāla, Madonas n. (J.Skrinda). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Rudbāržu parkā, Skrundas n. (R.Rekmanis, A.Klepers). Šajā vietā kopš 16.04.2016. (R.Rekmanis).

 Falco peregrinus
 Regulus ignicapilla
21.04.2016.
Citroncielava (Motacilla citreola) 1 T Otaņķes ietekas apkārtnē, 1 T migrācijā Arāja poldera sūkņu stacijas apkārtnē, Nīcas n. (R.Rekmanis). Otaņķes ietekas apkārtnē 1 ad T novērots jau 10.04.2016. (J.Jansons).

 
20.04.2016.
Lielais piekūns (Falco peregrinus) 1 Orenīšu - Drabāku zivju dīķos, Rēzeknes n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis).

 
19.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 ~1000 Anser/Branta sp. zosu barā Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis). Sarkankakla zoss (Branta ruficollis)~1500 Anser/Branta sp. zosu barā Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis). Viena šajā apkārtnē 07.04.2016. (J.Skrinda). Zaļā dzilna (Picus viridis) 1 T vokalizē Zilupes n. (G.Grandāns, K.Millers, E.Laucis). Šajā apkārtnē kopš 27.03.2016. (G.Grandāns, A.Erts).

 Branta ruficollis
18.04.2016.
Melngalvas zoss (Branta bernicla) 1 ~1000 Anser/Branta sp. zosu barā Degumnieku laukos, Madonas n. (K.Millers, G.Grandāns, E.Laucis). Reti iekšzemē. Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 Degumnieku laukos, Madonas n. (E.Laucis, K.Millers, G.Grandāns).

 Branta bernicla
 Tringa stagnatilis
17.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 ~1500 Anser sp. zosu barā Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (A.Mankus), 1 ~200 Anser sp. zosu barā laukos starp Cildiem un Paduri, Aizputes n. (R.Rekmanis). Rudā dižpīle (Tadorna ferruginea) 1 Vidzemes jūrmalā pie Veczemiem, Salacgrīvas n. (M.Sturītis). E kategorijas putns. Aprīļa sākumā izbēgusi no Rīgas zoo (G.Graubica informācija). Gaišais ķauķis (Sylvia curruca) 1 dzied Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis). Agrs migranta novērojums. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Dubeņu apkārtnē, Grobiņas n. (J.Jansons).

 Anser brachyrhynchus
Tadorna ferruginea
 Regulus ignicapilla
16.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Zulovas apkārtnē, Krāslavas n. (A.Klepers). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 dzied un novērots vizuāli Tiltu apkārtnē, Nīcas n. (J.Jansons), 1 dzied un novērots vizuāli Rudbāržu parkā, Skrundas n. (R.Rekmanis).

 Regulus ignicapilla
15.04.2016.
Pelēkā pīle (Anas strepera) 68, Platknābis (Anas clypeata) 314 migrācijā uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Abām sugām liels skaits migrācijā. Ragainais dūkuris (Podiceps auritus) 1 kopā ar pelēkvaigu dūkuri (Podiceps grisegena) migrācijā uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 6 uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Kuitala (Numenius arquata) 1502 migrācijā uz N pie Laikām, Pāvilostas n. (R.Rekmanis). Liels skaits migrācijā. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 7 (t. sk. 3 TT un 1 M) no viena punkta dzied un novēroti vizuāli Laikās, Pāvilostas n. (R.Rekmanis, I.Ozola u.c.).

 Regulus ignicapilla
14.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 medī Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers). Iespējams, tas pats īpatnis, kurš šajā apkārtnē 25.03.2016. (R.Rekmanis) un 01.04.2016. (K.Millers). Dīķu tilbīte (Tringa stagnatilis) 1 kopā ar 3 lielajām tilbītēm (Tringa nebularia) un >6 pļavu tilbītēm (Tringa totanus) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra) 1 M pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Millers). Agrs pavasara migranta novērojums.

 Milvus milvus
 Saxicola rubetra
13.04.2016.
Svirlītis (Phylloscopus sibilatrix) 1 dzied un novērots vizuāli Tukuma apkārtnē, Tukuma n. (V.Ādamsons). Agrs pavasara migranta novērojums.

 
12.04.2016.
Lapzemes stērste (Calcarius lapponicus) 1 T migrācijā Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics).

 
11.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ad ~600 Anser sp. zosu barā Druvienas apkārtnē, Gulbenes n. (G.Grandāns, G.Leboff). Ķikuts (Gallinago media) 1 riesto Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts). Agrs pavasara migranta novērojums. Dzeguze (Cuculus canorus) 1 novērota vizuāli Brušvītu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 novērota vizuāli Salaspilī (D.Boiko). Agrs pavasara migrantu novērojums. Purva pūce (Asio flammeus) 1 dzirdēta Dvietes palienē, Ilūkstes n. (A.Erts). Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 1 T noķerts gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs). Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca) 1 T dzied Rāmniekos, Priekuļu n. (A.Klepers). Agrs pavasara migranta novērojums. Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 2 MM noķertas gredzenošanai Lauteros, Salacgrīvas n. (G.Graubics, J.Lipsbergs).

 Anser brachyrhynchus
10.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 1 ad ~800 Anser/Branta sp. zosu barā Ventspils lidlauka apkārtnē, Ventspils n. (I.Grīnerte, K.Millers). Divas šajā apkārtnē 03.04.2016. (R.Rekmanis). Citroncielava (Motacilla citreola) 1 ad T Otaņķes apkārtnē, Nīcas n. (J.Jansons). Agrs pavasara migranta novērojums. Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 T 2cy pie Ventas rumbas, Kuldīga (R.Rekmanis).

 Anser brachyrhynchus
 Motacilla citreola
09.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (M.Rozenfelde). Čūskērglis (Circaetus gallicus) 1 Ādažu poligonā, Ādažu n. (E.Račinskis, I.Mārdega). Agrākais pavasara migranta novērojums Latvijā! Avozeta (Recurvirostra avosetta) 2 Liepājas ezerā pie Putnu kalvas, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Viena šajā apkārtnē kopš 06.04.2016. (I.Grīnerte, K.Millers). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) >7 izceltas Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi)Vītītis (Phylloscopus trochilus) 1 dzied un novērots vizuāli Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis), 1 dzied pie Sātiņu dīķu vārtiem, Saldus n. (Z.Jansone). Agrākie pavasara migrantu novērojumi Latvijā! Melngalvas ķauķis (Sylvia atricapilla) 1 T Lauciņu karjera krūmos, Cēsis (S.Laime). Agrs pavasara migranta novērojums. Apkakles strazds (Turdus torquatus) 2 TT pie Arāja poldera sūkņu stacijas Liepājas ezera E krastā, Nīcas n. (R.Rekmanis). Vismaz viens īpatnis šajā apkārtnē kopš 06.04.2016. (I.Grīnerte, K.Millers).

 Circaetus gallicus
08.04.2016.
Tumšā tilbīte (Tringa erythropus) vismaz 2 īpatņu balsis Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (K.Millers). Agrs pavasara migrantu novērojums. Tītiņš (Jynx torquilla) 2 dzirdēti pie Annas koku skolas, Babītes n. (D.Vasiļevskis, D.Vikšere, H.Hofmanis, S.Martinsone). Agrākais pavasara migrantu novērojums Latvijā! (Dienvidu) Zilrīklīte (Luscinia svecica cyanecula) 1 T Esplanādes purvājā un 2 TT Šuņezera apkārtnē, Daugavpils (A.Erts). Agrākaie pavasara migrantu novērojumi Latvijā!

 Luscinia svecica cyanecula
07.04.2016.
Sarkankakla zoss (Branta ruficollis) 1 Ošupes pagastā, Madonas n. (J.Skrinda). Melnā klija (Milvus migrans) 1 pie Dimantiem Mežāres pagastā, Krustpils n. (J.Skrinda). Pirmais pavasara migrants.

Branta ruficollis
 Milvus migrans
06.04.2016.
Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1; Vistilbe (Lymnocryptes minimus) >7 izceltas; Lielais zīriņš (Hydroprogne caspia) >40 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Pupuķis (Upupa epops) 1 pie Valtaiķu - Skrundas ceļa, Skrundas n. (A.Ozoliņš). Lielie zīriņi un pupuķis pirmie pavasara migranti. Apkakles strazds (Turdus torquatus) vismaz 1 ad T Otaņķos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers). Pelēkā cielava (Motacilla cinerea) 1 pārlido izdodot balsi Līgatnes upes lejtecē, Līgatnes n. (A.Klepers).

Recurvirostra avosetta
 Turdus torquatus
05.04.2016.
Kanādas zoss (Branta canadensis) 1 Vecpūņās, Talsu n. (R.Rekmanis, I.Ozola). Bezdelīga (Hirundo rustica) 1 pie Lauciņu karjera, Cēsis (S.Laime). Pirmais pavasara migrants.

 Branta canadensis
03.04.2016.
Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) 2 ~1500 Anser/Branta sp. zosu barā Ventspils lidlauka apkārtnē, Ventspils n. (R.Rekmanis); 1 kopā ar >4000 Anser sp. zosīm Bozēnu laukos, Madonas n. (A.Avotiņš jun.). Parastais fazāns (Phasianus colchicus) 1 T Sesavas pagastā, Jelgavas n. (E.Laucis). D kategorijas novērojums. Ķalnu ķeģis (Acanthis flavirostris) 11 Krievlaukos, Ventspils n. (R.Rekmanis).

 Phasianus colchicus
02.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 riņķo virs laukiem Jaundziru apkārtnē, Kandavas n. (N.Zeidaks). Avozeta (Recurvirostra avosetta) 1 migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis). Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 5 izceltas Brocēnmuižas apkārtnē, Brocēnu n. (A. & L.Mankusi). Upes tārtiņš (Charadrius dubius) 1 barojas Buķos Sesavas pagastā, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi). Agrs novērojums pavasarī. Cekulzīriņš (Thalasseus sandvicensis) 3 migrācijā uz N jūrā pie Užavas bākas, Ventspils n. (R.Rekmanis). Agrākais pavasara migrantu novērojums Latvijā!

 
01.04.2016.
Sarkanā klija (Milvus milvus) 1 medījot uz S Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers). Gugatnis (Philomachus pugnax) 2 (T un M); Vistilbe (Lymnocryptes minimus) 1 Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (K.Millers). Gugatņi un vistilbe pirmie pavasara migranti.
Milvus milvus